Oferta edukacyjna 2015/2016
 1. Szkoła Podstawowa:
  1. oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
   • - odział 0+I (2 uczniów),
   • - klasa II+III (5 uczniów),
   • - klasa IV (6 uczniów),
   • - klasa V (8 uczniów),
   • - klasa VI (10 uczniów).
  2. wczesne wspomaganie (6 dzieci),
  3. zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (48 dzieci),
  4. nauczanie indywidualne (1 dziecko).
 2. Gimnazjum:
  1. kl. I+II+III (9 uczniów),
  2. grupa rewalidacyjno-wychowawcza (4 dzieci).
 3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
  1. kl. I+II+III - kierunek ogrodnik (9 uczniów),
  2. kl. III (9 uczniów).