Oferta edukacyjna 2017/2018
 1. Szkoła Podstawowa:
  1. oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
   • - odział I+II (6 uczniów),
   • - klasa III (4 uczniów),
   • - klasa IV+V (8 uczniów),
   • - klasa VI (7 uczniów),
   • - klasa VII (6 uczniów).
  2. wczesne wspomaganie (10 dzieci),
  3. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (41 dzieci),
  4. nauczanie indywidualne (2 dzieci).
 2. Gimnazjum:
  1. kl. II (6 uczniów),
  2. kl. III (5 uczniów),
 3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
  1. kl. I+II (6 uczniów),
  2. kl. III (7 uczniów).
  3. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (8 dzieci),