SCHEMAT ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ,
NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO,
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PROWADZONEJ PRZEZ SIOSTRY FRANCISZKANKI W LUDWIKOWICACH
2018/2019

DYREKTOR
RADA PEDAGOGICZNA
Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Wczesne
wspomaganie
Kl. II, III Kl. IV, V, VI, VII, VIII Grupy
rewalidacyjno -wychowawcze
Kl. III Kl. I, II, III Grupy
rewalidacyjno -wychowawcze

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
głębokim

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu
głębokim

NAUCZYCIELE
FIZJOTERAPEUTA PEDAGOG PSYCHOLOG TERAPEUTA SI LOGOPEDA MUZYKOTERAPEUTA
SPECJALISTA KSIĘGOWA
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH
SPECJALISTA DS. OŚWIATY
PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

UCZNIOWIE:

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.