SCHEMAT ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ,
NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO,
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PROWADZONEJ PRZEZ SIOSTRY FRANCISZKANKI W LUDWIKOWICACH
2017/2018

DYREKTOR
RADA PEDAGOGICZNA
Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Wczesne
wspomaganie
Kl. I+II, III Kl. IV+V, VI, VII Grupy rewalidacyjno -wychowawcze Kl. II, III

Grupy rewalidacyjno -wychowawcze

Kl. I+II, III

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
głębokim

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
głębokim

dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu
umiarkowanym
i znacznym

NAUCZYCIELE
ASYSTENT NAUCZYCIELA
REHABILITANT PEDAGOG PSYCHOLOG TERAPEUTA SI LOGOPEDA MUZYKOTERAPEUTA
SPECJALISTA KSIĘGOWA
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH
SPECJALISTA DS. OŚWIATY
PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

UCZNIOWIE:

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.